Privatumo politika

„Mondrelog” yra tvirtai įsipareigojusi saugoti jūsų privatumą sąveikaudama su mūsų turiniu, produktais ir paslaugomis. Šios privatumo politikos tikslas yra pasakyti, kokią informaciją mes galime rinkti apie jus, kai lankotės mūsų svetainėje, kaip mes galime naudoti šią informaciją ir ar mes ją atskleidžiame kam nors.

A DALIS: APIE „Mondrelog” ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS
 1. ŠIS PRIVATUMO PRANEŠIMAS

1.1 Mūsų privatumo ir slapukų pranešimas

„Mondrelog” labai rimtai žiūri į savo įsipareigojimus apsaugoti privatumą ir asmeninę informaciją. Atidžiai perskaitykite šį privatumo ir slapukų pranešimą (toliau – Pranešimas), nes jame pateikiama svarbi informacija, susijusi su tuo, kaip tvarkome jūsų asmeninę informaciją.

 

1.2 Pranešimą skelbianti bendrovė „Mondrelog”

Šiame pranešime nuorodos į „mes”, „mus”, „mūsų” arba „Mondrelog” yra nuorodos į „Mondrelog”. Šiame pranešime išdėstyta, kaip mes, kaip duomenų valdytojas, rinksime ir naudosime asmeninę informaciją, taip pat jums prieinami pasirinkimai ir teisės, susijusios su jūsų asmeninės informacijos naudojimu.

Kartais „Mondrelog” įmonė, kuri yra duomenų valdytoja Europos ekonominėje erdvėje (EEE). Visais atvejais visi skundai ir prašymai pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis turėtų būti adresuojami duomenų privatumo ryšių palaikymo pareigūnui, o duomenų privatumo ryšių palaikymo pareigūnas pasirūpins, kad skundą ar prašymą nagrinėtų atsakingas bendras duomenų valdytojas.

1.3 Kieno asmeninei informacijai taikomas šis pranešimas?

Šiame pranešime aprašoma mūsų praktika, kai naudojame:

 • verslo kontaktų, klientų (įskaitant mūsų klientų klientus) darbuotojų ir tiekėjų („verslo kontaktų”) asmeninę informaciją

 • kiti asmenys, kurie (1) gali lankytis mūsų svetainėse („svetainės naudotojai”) arba (2) kurie gali lankytis mūsų „Mondrelog” puslapiuose socialinės žiniasklaidos svetainėse.

Šis pranešimas bus taikomas neatsižvelgiant į tai, ar informaciją pateikėte tiesiogiai mums, ar mes ją gavome iš kito šaltinio, pvz., trečiosios šalies.

 1. VERSLO KONTAKTAI

2.1 Verslo kontaktinės informacijos šaltiniai

Mes renkame asmeninę informaciją iš savo verslo kontaktų tiesiogiai arba iš šių šaltinių:

 • Trečiųjų šalių kreipimaisi;
 • klientų tikrinimo ir tikrinimo procesai, tokie kaip deramo patikrinimo patikrinimai;
 • Socialinės žiniasklaidos svetainės, tokios kaip „LinkedIn” ir kitos viešos interneto svetainės;
 • Kredito informacijos agentūros, draudimo informacijos biurai ir vyriausybės ar finansų įstaigos; ir
 • Kiti viešieji ištekliai, pavyzdžiui, telefonų knygos, laikraščiai, interneto svetainės, komerciškai prieinami rinkodaros sąrašai, registrai ar viešieji įrašai.

2.2 Kokią asmeninę informaciją renkame apie verslo kontaktus

Informacijos, kurią renkame apie verslo kontaktus, kategorijos apima:

 • Asmens duomenys, įskaitant vardą ir pavardę, namų adresą, darbdavį, biuro adresą, asmeninius ir darbo telefono numerius bei namų ir darbo el. pašto adresus;
 • Finansinė informacija, įskaitant atliktus ir gautus mokėjimus bei PVM / pardavimo mokestį;
 • Tiekiamos ar perkamos prekės ar paslaugos;
 • Bendravimas su mūsų verslo kontaktais;
 • Kai verslo kontaktai turi internetines paskyras, prisijungimo ir panašius kredencialus bei informaciją apie naudojimąsi šiomis paslaugomis;
 • Vaizdų fiksavimas, pvz., renginiuose darytos nuotraukos, vaizdo įrašai ir vaizdo stebėjimo kamerų filmuota medžiaga;
 • Tam tikromis aplinkybėmis baudžiamasis procesas, rezultatai ir nuosprendžiai, atsižvelgiant į taikytiną teisę.

2.3 Kaip mes naudojame asmeninę informaciją, kurią renkame apie verslo kontaktus

Šią informaciją naudojame tam tikroms veikloms, įskaitant:

 • Palengvinti sklandų verslo vykdymą bendraujant su verslo klientais ir tiekėjais, pavyzdžiui, komunikuoti apie prekes ir paslaugas, kurias gauname iš tiekėjų;
 • Santykių su klientais ir tiekėjais palaikymas ir plėtojimas;
 • Verslo planavimas;
 • įvykdyti verslo kontakto inicijuotą operaciją;
 • įvykdyti Mondrelog nario inicijuotą sandorį, pavyzdžiui, įsigyti atsargų ar įrangos;
 • Norėdami įvykdyti sandorį su „Mondrelog” klientais arba jų naudai;
 • Sąskaitų, susijusių su bet kokiu „Mondrelog” vykdomu verslu ar kita veikla, tvarkymas;
 • nuspręsti, ar priimti bet kurį asmenį kaip klientą ar tiekėją;
 • Pirkimų, pardavimų ar kitų sandorių registravimas, siekiant užtikrinti, kad būtų atlikti reikiami mokėjimai ir (arba) pristatymai arba suteiktos paslaugos;
 • Klientų pasitenkinimo apklausų pildymas;
 • moksliniai tyrimai ir technologijų plėtra;
 • Verslo plėtra;
 • Renginių organizavimas, įskaitant mūsų verslo kontaktų kvietimą į renginius ir parodas;
 • Duomenų bazių valdymas;
 • Bėgimo varžybos;
 • saugumas ir nusikalstamumo prevencija;
 • Sukčiavimo ir vagysčių prevencijos ar tyrimo arba kitais rizikos valdymo tikslais;
 • sutartinių, teisinių ir reguliavimo įpareigojimų laikymasis;
 • Suteikti verslo kontaktams prieigą prie savo internetinių paskyrų; ir
 • Vidinei analizei ir tyrimams, kurie padės mums tobulinti savo paslaugas

2.4 Kodėl mes naudojame verslo kontaktų asmeninę informaciją

Šią informaciją naudojame, nes:

 • Tai būtina vykdant mūsų įsipareigojimus arba naudojantis savo teisėmis pagal mūsų sutartis su klientais ar tiekėjais;
 • Tai būtina norint laikytis bet kokių teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų, kurie mums taikomi;
 • Mes turime teisėtą verslo interesą:
 • Valdyti mūsų verslą ir prekės ženklą;
 • teikti ir tobulinti mūsų paslaugas;
 • Vykdyti mūsų verslą;

Teisėtas interesas bus taikomas tik tada, kai manysime, kad jo nenusveria verslo kontaktinio asmens interesai ar teisės, dėl kurių reikia apsaugoti jo asmens duomenis.

Jei verslo kontaktui reikia daugiau informacijos apie mūsų teisėtus interesus, taikomus jo asmeninei informacijai, jis gali susisiekti su Visuotiniu duomenų privatumo pareigūnu.

Tam tikromis aplinkybėmis, pvz., rinkodaros atveju, verslo kontakto sutikimas, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus. Kai remiamės verslo kontakto sutikimu, jis turės teisę atšaukti savo sutikimą susisiekęs su duomenų privatumo ryšių palaikymo pareigūnu.

Tam tikromis aplinkybėmis, kai verslo kontaktas nepateikia reikiamos asmeninės informacijos, mes negalėsime vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį su jais arba galime nesugebėti suteikti jiems produktų ir paslaugų. Mes aiškiai pasakysime, ar ir kada tokia situacija susidarys ir kokios bus informacijos nepateikimo pasekmės verslo kontaktui.

 

2.5 Verslo kontaktinės informacijos gavėjai

Mes galime atskleisti verslo kontaktų asmeninę informaciją trečiosioms šalims šiais būdais:

 • Mondrelog kompanija, siekdama tvarkyti duomenis aukščiau nurodytais tikslais;
 • Verslo partneriai ir kiti profesionalūs konsultantai;
 • Trečiosios šalys, įskaitant renginių valdymo tikslais;
 • Ieškovai, naudos gavėjai, perėmėjai ir gavėjai
 • prekių ir paslaugų tiekėjams ir (arba) teikėjams bei kitoms trečiosioms šalims, kurios dirba mūsų vardu, kad aptarnautų ar prižiūrėtų verslo kontaktų duomenų bazes ir kitas IT sistemas, pvz., IT sistemų, kurias naudojame asmeninei informacijai tvarkyti, tiekėjai arba teikiantys kitas technines paslaugas, pvz., spausdinimą;
 • Trečiosios šalys, teikiančios mums paslaugas, pavyzdžiui, mūsų profesionalūs patarėjai (pvz., auditoriai ir teisininkai);
 • Kompetentingos institucijos, pvz., mokesčių institucijos, teismai, reguliavimo institucijos ir saugumo ar policijos institucijos, kai to reikalaujama ar reikalaujama pagal įstatymus arba kai manome, kad tai būtina; ir
 • Atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, tuo atveju, jei „Mondrelog” bus sujungta, parduota arba jei bus perduotas dalis ar visas mūsų turtas (įskaitant bankrotą), arba jei įvyks kitas įmonės pasikeitimas, susijęs su tokiu sandoriu.

2.6 Papildoma informacija

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame asmens duomenis, rasite toliau pateiktuose 4–8 skyriuose.

 1. SVETAINĖS NAUDOTOJAI IR SU ŽINIATINKLIU SUSIJUSIOS PRIVATUMO PROBLEMOS

3.1 Kokius asmens duomenis renkame apie svetainės naudotojus ir „Mondrelog” socialinės žiniasklaidos puslapių lankytojus?

Informacijos, kurią renkame apie savo svetainės ir „Flex” tinklalapių naudotojus socialinės žiniasklaidos svetainėse, tokiose kaip „Facebook”, „Instagram”, „LinkedIn” ir „Twitter”, kategorijos:

 • Informacija, kurią naudotojai pateikia, kai įveda informaciją mūsų svetainėje, pavyzdžiui, kai jie pateikia kontaktinius duomenis, atsako į internetinius klausimynus, atsiliepimų formas ar prašymus įsidarbinti arba pateikia gyvenimo aprašymus
 • Informacija, pateikiama naudotojams užsiprenumeruojant naujienlaiškius el. paštu, pvz., vardas, pavardė, el. pašto adresas, pareigos;
 • Informacija, kurią vartotojai pateikia registruodamiesi internetinei paskyrai per mūsų svetainę;
 • Informacija, kurią vartotojai pateikia skelbdami turinį socialinės žiniasklaidos svetainėse.

Mes taip pat renkame asmeninę informaciją apie mūsų svetainės naudojimą iš vartotojų, įskaitant:

 • mūsų žiniatinklio žurnaluose užfiksuota informacija, pvz., įrenginio informacija (pvz., įrenginio prekės ženklas ir modelis, ekrano matmenys), unikalūs identifikavimo numeriai (pvz., IP adresas ir įrenginio ID) ir naršyklės informacija (pvz., URL, naršyklės tipas, aplankyti puslapiai, prieigos data / laikas);
 • reklaminė informacija (pvz., skelbimo dydis / tipas, skelbimo parodymai, skelbimo vieta / formatas, sąveikos su skelbimu duomenys);
 • elgesio informacija (pvz., informacija apie asmenų elgesį ar numanomus interesus, kuri yra susijusi su tais asmenimis ir gali būti naudojama naudotojo profiliui kurti); ir
 • Mūsų slapukų užfiksuota informacija (žr. skyrių „Slapukai„).

Jei svetainės vartotojas pateikia savo duomenis naudodamas vieną iš mūsų formų ir savo naršyklėje yra įdiegęs slapukus, visi elgsenos ir žiniatinklio žurnalo duomenys bus susieti su jais. Svetainės vartotojas apie tai bus informuotas pildant mūsų formas.

„Mondrelog” taip pat naudoja slapukų technologijas (pvz., VWO), kurios visiškai anonimizuoja jūsų asmeninę informaciją (pvz., IP adresą ar klavišų paspaudimus), todėl informacijos negalima atsekti iki svetainės vartotojo.

3.2 Kaip mes naudojame asmeninę svetainės vartotojų ir „Mondrelog” socialinės žiniasklaidos puslapių lankytojų informaciją?

Mes naudojame asmeninę mūsų svetainės ir „Mondrelog” tinklalapių naudotojų informaciją socialinės žiniasklaidos svetainėse, tokiose kaip „Facebook”, „Instagram”, „LinkedIn” ir „Twitter”, tam tikrai veiklai, įskaitant:

 • Suasmeninti mūsų svetainės patirtį;
 • Produktų ir paslaugų, kurių paprašė svetainės naudotojai, teikimas;
 • Svetainės administravimas, skundų tyrimas ir klientų aptarnavimo teikimas;
 • teikti svetainių naudotojams ir asmenims, besilankantiems mūsų tinklalapiuose socialinės žiniasklaidos svetainėse, informaciją ir pasiūlymus apie produktus ar paslaugas, kurie gali juos dominti;
 • Socialinės žiniasklaidos turinio stebėjimas, siekiant valdyti santykius su klientais ir reklamuoti mūsų verslą bei prekės ženklą.

Mes naudojame asmeninę informaciją apie mūsų svetainės naudojimą tam tikrai veiklai, įskaitant:

 • Svetainės administravimas;
 • Statistinės ir tendencijų analizės atlikimas, siekiant pagerinti vartotojo patirtį ir mūsų svetainės našumą.

3.3 Kodėl mes naudojame asmeninę svetainės naudotojų ir „Mondrelog” socialinės žiniasklaidos puslapių lankytojų informaciją?

Mes naudojame asmeninę mūsų svetainės ir „Mondrelog” tinklalapių naudotojų informaciją socialinės žiniasklaidos svetainėse, tokiose kaip „Facebook”, „Instagram”, „LinkedIn” ir „Twitter”, nes:

 • Tai būtina norint laikytis bet kokių teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų, kurie mums taikomi;
 • Mes turime teisėtą verslo interesą:
 • Reklamuokite mūsų prekės ženklą ir verslą per mūsų svetainę ir socialinės žiniasklaidos įrankius;
 • stebėti, tirti ir pranešti apie bet kokius bandymus pažeisti mūsų svetainių saugumą;
 • Rinkodaros atveju – naudotojo sutikimas, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus. Kai remiamės naudotojo sutikimu, jis turės galimybę „Atsisakyti prenumeratos” ir taip pat turės teisę atšaukti savo sutikimą susisiekęs su duomenų privatumo ryšių palaikymo pareigūnu

Mes naudojame asmeninę informaciją apie mūsų svetainės naudojimą, nes:

 • Tai būtina norint laikytis bet kokių teisinių ar reguliavimo įsipareigojimų, kurie mums taikomi;
 • Mes turime teisėtą verslo interesą:
 • stebėti, tirti ir pranešti apie bet kokius bandymus pažeisti mūsų svetainių saugumą;
 • pagerinti mūsų svetainių našumą ir vartotojo patirtį;

Teisėtas interesas bus taikomas tik tada, kai manysime, kad jo nenusveria interneto svetainė ar socialinės žiniasklaidos naudotojų interesai ar teisės, kurioms reikalinga jų asmens duomenų apsauga.

Jei svetainės naudotojui ar asmeniui, besilankančiam mūsų tinklalapiuose socialinės žiniasklaidos svetainėse, reikia daugiau informacijos apie mūsų teisėtus interesus, taikomus jų asmeninei informacijai, jie gali kreiptis į Pasaulinį duomenų privatumo pareigūną.

Tam tikromis aplinkybėmis, kai svetainės naudotojas nepateikia reikiamos asmeninės informacijos (pavyzdžiui, susijusios su mūsų internetinėmis paslaugomis), mes negalėsime vykdyti savo įsipareigojimų pagal sutartį su jais arba galime nesugebėti suteikti jiems produktų ir paslaugų. Mes aiškiai pasakysime, ar ir kada tokia situacija susiklostys ir kokios bus informacijos nepateikimo pasekmės svetainės vartotojui.

3.4 Kas yra svetainės naudotojų ir „Mondrelog” socialinės žiniasklaidos puslapių lankytojų asmeninės informacijos gavėjai?

Mes galime atskleisti svetainės ir socialinės žiniasklaidos naudotojų asmeninę informaciją trečiųjų šalių gavėjams, kaip nurodyta toliau:

 • bendrovei „Mondrelog”, kad būtų galima tvarkyti duomenis pirmiau minėtais tikslais;
 • trečiosioms šalims, kurios dirba mūsų vardu, kad aptarnautų ar prižiūrėtų Programinės įrangos kaip paslaugos platformas mūsų svetainėms, pvz., IT sistemų, kurias naudojame asmeninei informacijai apdoroti, tiekėjams arba trečiosioms šalims, teikiančioms kitas technines paslaugas, pvz., spausdinimą;
 • trečiosioms šalims, teikiančioms mums paslaugas, pvz., mūsų profesionaliems patarėjams (pvz., auditoriams ir teisininkams);
 • kompetentingoms institucijoms, pvz., mokesčių institucijoms, teismams, reguliavimo institucijoms ir saugumo ar policijos institucijoms, kai to reikalaujama ar reikalaujama pagal įstatymus arba kai manome, kad tai būtina;
 • atsižvelgiant į galiojančius įstatymus, tuo atveju, jei „Mondrelog” būtų sujungta, parduota arba jei būtų perduotas dalis ar visas mūsų turtas (įskaitant bankrotą), arba jei įvyktų kitas įmonės pasikeitimas, susijęs su tokiu sandoriu.

3.5 Papildoma informacija

Mūsų svetainės ir internetinės paslaugos skirtos asmenims, kurie yra bent 18 metų amžiaus. Mūsų internetinės paslaugos nėra skirtos naudoti jaunesniems nei 18 metų vaikams.

Daugiau informacijos apie tai, kaip naudojame asmens duomenis, rasite toliau pateiktuose 4–8 skyriuose.

 1. TARPTAUTINIAI PERVEDIMAI

Jei mums reikės perduoti asmens duomenis už EEE ribų arba už JK ribų, imsimės veiksmų, kad užtikrintume, jog jūsų asmens duomenys būtų apsaugoti ir apsaugoti, kai jie išvyksta iš EEE / JK, visų pirma:

1.ES įmonei privalomų taisyklių (duomenų perdavimui iš EEE) ir įmonei privalomų JK taisyklių (duomenų perdavimui iš JK) naudojimas pagal BDAR 47 straipsnį ir BDAR su pakeitimais, padarytais 2019 m. duomenų apsaugos, privatumo ir elektroninių ryšių (pakeitimų ir kt.) (išstojimo iš ES) reglamentais (jei taikoma).

2.Europos Komisijos patvirtintų ir pagal BDAR 46 straipsnį leidžiamų pavyzdinių sąlygų naudojimas (perduodant duomenis iš EEE) ir patvirtintas pagal JK duomenų apsaugos teisės aktus (perduodant duomenis iš JK).

Jei norite gauti išsamią informaciją apie tokias apsaugos priemones, galite jų paprašyti iš Visuotinio duomenų privatumo pareigūno.

Mūsų duomenų privatumo standartai (įmonei privalomos taisyklės), įskaitant informaciją apie jūsų trečiosios šalies naudos gavėjo teises, yra prieinami čia (Duomenų privatumo standartai (ES įmonėms privalomos taisyklės)) ir čia (Duomenų privatumo standartai (JK įmonėms privalomos taisyklės)).

 1. SAUGOJIMO LAIKOTARPIAI

Mes saugosime jūsų asmeninę informaciją tiek laiko, kiek reikės tikslams, kuriems duomenys buvo surinkti, pasiekti, atsižvelgiant į teisinį pagrindą, dėl kurio tie duomenys buvo gauti, ir (arba) į tai, ar papildomi teisiniai / reguliavimo įsipareigojimai įpareigoja saugoti jūsų asmeninę informaciją. Mes taip pat galime saugoti asmeninę informaciją tą laikotarpį, per kurį gali būti pateikta pretenzija, susijusi su mūsų santykiais su jumis.

Apskritai tai reikš, kad jūsų asmens duomenys bus saugomi visą mūsų santykių su jumis laikotarpį ir:

 • laikotarpis, kurio reikalaujama pagal mokesčių ir bendrovių įstatymus bei kitus teisės aktus; ir
 • tol, kol tai būtina, kad galėtumėte pateikti ieškinį mums, o mes galėtume gintis nuo bet kokių teisinių pretenzijų. Paprastai tai yra santykių trukmė ir bet kokio pagal vietos įstatymus taikomo senaties termino trukmė

Tam tikromis aplinkybėmis duomenis gali tekti saugoti ilgesnį laiką, pavyzdžiui, kai nuolat susirašinėjame arba yra nuolatinis ieškinys ar tyrimas.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie saugojimo laikotarpius, taikomus jūsų asmeninei informacijai, galite ją rasti „Mondrelog” tvarkomame saugojimo grafike arba galite susisiekti su „Global Data Privacy Officer”.

 1. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

Jūs turite šias teises, susijusias su jūsų asmenine informacija, jei jos jums taikomos pagal vietinius įstatymus:

 • Teisė susipažinti su asmenine informacija.
 • Teisė ištaisyti asmeninę informaciją.
 • Teisė apriboti asmeninės informacijos naudojimą.
 • Teisė reikalauti, kad asmeninė informacija būtų ištrinta.
 • Teisė nesutikti, kad būtų tvarkoma asmeninė informacija.
 • Teisė į duomenų perkeliamumą (tam tikromis konkrečiomis aplinkybėmis).
 • Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai.

Kiekvienos teisės santrauka ir tai, kaip asmuo gali imtis veiksmų, kad ja pasinaudotų, yra pateikta toliau ir mūsų pasaulinėje duomenų subjekto teisių politikoje, kurią galite rasti mūsų svetainėje.

Jei norite pasinaudoti bet kuria iš pirmiau nurodytų teisių, kreipkitės į savo duomenų privatumo ryšių palaikymo pareigūną. Tokiose užklausose turėtų būti pateikta tinkama tapatybės patvirtinimo informacija (pvz., jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ar kita pagrįstai reikalinga informacija).

Gavę prašymą pasinaudoti viena iš šių teisių, informaciją apie veiksmus, kurių imamės dėl prašymo, pateiksime nepagrįstai nedelsdami ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Tam tikromis aplinkybėmis jis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, pavyzdžiui, kai prašymai yra sudėtingi arba jų yra daug.

Informacija bus teikiama nemokamai, išskyrus atvejus, kai prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio. Tokiomis aplinkybėmis galime imti pagrįstą mokestį arba atsisakyti veikti pagal prašymą. Mes informuosime asmenį apie bet kokius mokesčius prieš pateikdami prašymą.

Prieš pateikdami prašymą, galime paprašyti papildomos informacijos, kad patikrintume asmens tapatybę.

Jei prašymo neįvykdome, nedelsdami ir per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos apie tai informuojame asmenį, nurodydami priežastis, dėl kurių nesiėmėme prašomų veiksmų.

6.1 Teisė susipažinti su asmens duomenimis

Asmenys turi teisę su mumis patvirtinti:

 • Nesvarbu, ar tvarkome apie juos susijusius asmens duomenis
 • Tam tikra nurodyta informacija apie duomenų tvarkymą

Asmenys taip pat turi teisę susipažinti su asmens duomenimis ir gauti jų kopiją.

6.2 Teisė apriboti asmens duomenų tvarkymą

Asmenys turi teisę prašyti, kad apribotume jų asmens duomenų tvarkymą, kai taikoma viena iš šių sąlygų:

 • Asmuo ginčija asmens duomenų tikslumą. Apribojimas bus taikomas tol, kol imsimės veiksmų asmens duomenų tikslumui patikrinti;
 • Duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau asmuo nenori, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašo juos apriboti;
 • Mes nebereikalaujame asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų vis tiek reikalauja asmuo, susijęs su teisiniu ieškiniu;
 • Asmuo pasinaudojo savo teise nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi. Apribojimas bus taikomas tol, kol imsimės veiksmų, kad patikrintume, ar turime įtikinamų teisėtų priežasčių tęsti apdorojimą.

6.3 Teisė nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys

Kai asmens duomenys naudojami siekiant nukreipti rinkodarą asmeniui, jis turi teisę bet kuriuo etapu tam prieštarauti.

Asmuo taip pat turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi, kai teisinis tvarkymo pagrindas yra mūsų teisėti interesai. Turėsime sustabdyti duomenų tvarkymą, kol galėsime patikrinti, ar turime įtikinamų teisėtų duomenų tvarkymo pagrindų, kurie yra viršesni už asmens interesus, teises ir laisves, arba kad mums reikia tęsti duomenų tvarkymą siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

6.4 Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis

Jei asmuo mano, kad mūsų turimi asmens duomenys yra netikslūs, jis gali prašyti juos pakeisti. Jos taip pat gali prašyti papildyti neišsamius asmens duomenis, be kita ko, pateikdamos papildomą pareiškimą.

 

6.5 Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam”) 

Tam tikromis aplinkybėmis asmuo taip pat gali prašyti ištrinti jo asmens duomenis, įskaitant šiuos dalykus (tai nėra išsamus sąrašas):

 • Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami ar kitaip tvarkomi;
 • Duomenų tvarkymas buvo grindžiamas atšauktu sutikimu ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

Taip pat yra tam tikrų išimčių, kai galime atmesti prašymą ištrinti, pavyzdžiui, kai asmens duomenys reikalingi siekiant įvykdyti teisinius įsipareigojimus arba siekiant pareikšti, vykdyti ar ginti teisinius reikalavimus.

Jei asmuo paprašys ištrinti jo asmeninius duomenis, tai gali pašalinti įrašus, kuriuos laikome jo naudai, pvz., jo buvimą slopinimo sąraše, ir jis turės susisiekti su mumis, kad pateiktų asmeninę informaciją, jei norės, kad mes ją laikytume ateityje.

6.6 Teisė į duomenų perkeliamumą

Kai mes remiamės sutikimo teisiniu pagrindu arba tuo, kad tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra asmuo, ir kad asmens duomenys tvarkomi automatinėmis priemonėmis (pvz., elektroniniu būdu), asmuo turi teisę gauti visus asmens duomenis, kuriuos jis mums pateikė struktūrizuotoje, Dažniausiai naudojamas ir kompiuterio skaitomas formatas ir tiesiogiai perduoti jį kitam valdikliui, kai tai techniškai įmanoma.

6.7 Priežiūros institucija 

Asmuo taip pat turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma toje Sąjungos valstybėje narėje, kurioje yra jo įprastinė gyvenamoji vieta, kurioje jis dirba arba kurioje įtariamas duomenų apsaugos teisės aktų pažeidimas.

 1. ĮVAIRŪS

7.1 Saugumas

Mes įdiegėme technines ir organizacines saugumo priemones, kad išvengtume jūsų asmeninės informacijos praradimo ar neteisėtos prieigos. Mes mokome savo darbuotojus tinkamai tvarkyti asmeninę informaciją. Tačiau, nors mes dėjome visas pastangas, kad užtikrintume jūsų duomenų saugumą, atminkite, kad negalime garantuoti internetu perduodamos informacijos saugumo. Jei turite priežasčių manyti, kad jūsų bendravimas su mumis nebėra saugus, nedelsdami praneškite mums apie problemą susisiekdami su mumis, kaip nurodyta toliau.

7.2 Nuorodos

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į kitas „ne „Mondrelog” svetaines. Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už šių svetainių turinį, saugumą ar privatumo politiką ir praktiką.

„Mondrelog” ragina visus vartotojus perskaityti tų svetainių privatumo politiką, kad nustatytų, kaip jie saugo ir naudoja asmeninę informaciją.

7.3 Šio pranešimo pakeitimai

Retkarčiais galime pakeisti ir (arba) atnaujinti šį Pranešimą. Jei šis pranešimas kaip nors pasikeis, atnaujintą versiją paskelbsime šioje svetainėje. Rekomenduojame reguliariai peržiūrėti šią svetainę, kad įsitikintumėte, jog visada žinote apie mūsų informacijos praktiką ir bet kokius jos pakeitimus. Bet kokie šio pranešimo pakeitimai įsigalios paskelbus šiame puslapyje.

 1. SLAPUKAI IR PANAŠIOS TECHNOLOGIJOS

Slapukas yra mažas tekstinis failas, kuriame yra unikalus identifikatorius, kurį žiniatinklio serveris siunčia į naršyklę jūsų kompiuteryje, mobiliajame telefone ar bet kuriame kitame interneto įrenginyje, kai lankotės internetinėje svetainėje. Slapukai ir panašios technologijos yra plačiai naudojamos tam, kad svetainės veiktų efektyviai ir rinktų informaciją apie jūsų internetines nuostatas. Paprastumo dėlei visas šias technologijas vadiname „slapukais”.

Kai kuriuose mūsų svetainių puslapiuose gali būti elektroninių vaizdų, vadinamų žiniatinklio indikatoriais (taip pat žinomais kaip skaidrūs gifai, žymos ar pikseliai), kurie leidžia mums suskaičiuoti naudotojus, kurie lankėsi mūsų puslapiuose. Žiniatinklio indikatoriai renka tik ribotą informaciją, pvz., slapuko numerį, puslapio peržiūros laiką ir datą bei puslapio, kuriame yra žiniatinklio indikatorius, aprašą. Taip pat galime turėti žiniatinklio indikatorius, kuriuos pateikia trečiųjų šalių reklamuotojai. Šie švyturiai neturi jokios informacijos, kuri galėtų tiesiogiai jus identifikuoti.

8.1 Kaip mes naudojame slapukus?

Mes naudojame slapukus ir kitas sekimo technologijas, kad pritaikytume turinį ir reklamą, teiktume socialinės žiniasklaidos funkcijas ir pamatytume, kaip mūsų lankytojai juda per mūsų svetainę. Šią informaciją naudojame priimdami sprendimus dėl būdų, kaip pagerinti jums siūlomas paslaugas.

Mes galime įtraukti trečiųjų šalių stebėjimo ir reklamos paslaugų teikėjus, tokius kaip toliau išvardytieji, veikti mūsų vardu, kad galėtume stebėti ir analizuoti jūsų naudojimąsi mūsų svetaine naudodami slapukus. Šios trečiosios šalys renka ir dalijasi su mumis naudojimo informacija apie apsilankymus mūsų svetainėje ir kartais susiedamos šią informaciją su kita informacija (pvz., jūsų IP adresu), matuoja ir tiria mūsų reklamų efektyvumą, seka puslapio naudojimą, padeda mums nukreipti mūsų rekomendacijas ir reklamą bei sekti mūsų rekomendacijų ir reklamų naudojimą.

8.2 Slapukai ir slapukų tipai, kuriuos naudojame

Toliau pateiktoje lentelėje aprašomi slapukai ir panašios technologijos, kurias naudojame, bei jų funkcionalumas.

Slapuko pavadinimas / teikėjas / tipas

Kam šie slapukai taikomi

„Google Analytics”

__utma

__utmb

__utmc

__utmz

Šie slapukai įgalina „Google Analytics” funkciją. Ši programinė įranga leidžia mums išmatuoti ir analizuoti lankytojų informaciją, pvz., Naršyklės naudojimą, lankytojų skaičių ir tai, kurie puslapiai naudojami. Mes naudojame šią informaciją, kad padėtume tobulinti mūsų svetainę.

www.mondrelog.com

„Google Analytics” _ga

„Analytics.js biblioteka naudoja vieną slapuką, pavadintą _ga, kad išsaugotų unikalų kliento identifikatorių (kliento ID), kuris yra atsitiktinai sugeneruotas numeris. Šį ID naudoja „Google Analytics” serveriai skaičiuodami

lankytojų, seansų ir kampanijų duomenys. Mes naudojame šią informaciją, kad padėtume tobulinti mūsų svetainę. www.mondrelog.com

Veiksmas

„Act-On” naudoja slapukus, kad rinktų informaciją apie šios svetainės naudojimą. „Act-On” slapukas seka judėjimą per visus „Mondrelog” svetainės skyrius, kurie yra nukreipti į rinkodaros informaciją ir išlieka tol, kol naršyklės politikos laikas arba talpykla bus išvalyta. Seanso slapukas renka informaciją apie IP adresą, kad pridėtų unikalų vartotojo identifikatorių, jis nerenka jokio kito asmens identifikavimo. Nors „Act-On” jūsų interneto naršyklėje naudoja nuolatinį slapuką, kad identifikuotų jus kaip unikalų vartotoją, kai kitą kartą lankysitės šioje svetainėje, slapuko negali naudoti niekas, išskyrus „Act-On”. „Act-On” galimybę naudoti ir dalytis „Act-On” surinkta informacija apie jūsų apsilankymus šioje svetainėje riboja „Act-On” naudojimo sąlygos ir „Act-On” privatumo politika. Galite neleisti „Act-On” atpažinti jūsų grįžtant į šią svetainę, išjungdami slapukus savo naršyklėje.

Sumo

__smShown

__smListBuilderShown

__smSmartBarShown

__smScrollBoxShown

__smWelcomeMatShown

__smSubscribed

__smUser

__smToken

__smDashView

__smShown

Slapukas nustatomas, kai jūsų svetainėje rodomas bet kuris iš sąrašo kūrimo priemonės, pasveikinimo kilimėlio, slinkties laukelio ar išmaniųjų juostų. Jei kuris nors iš iššokančiųjų langų / kilimėlių nustatytas kaip „Nerodyti lankytojui, kol nepraėjo X dienų”, o „Sumo” aptiks šį slapuką lankytojų naršyklėje, jis nerodys to konkretaus iššokančiojo lango / kilimėlio.

Šis slapukas yra unikalus el. pašto programoms ir jūsų naršyklės slapukų sąraše bus rodomas taip:

__smSubscribed slapukas nustatomas, kai lankytojas užsiprenumeruoja per bet kurį iš sąrašo kūrimo priemonės, pasveikinimo kilimėlio, slinkties langelio ar išmaniųjų juostų, kurios rodomos jūsų svetainėje. Jei kuris nors iš iššokančiųjų langų / kilimėlių yra nustatytas į „Nerodyti vartotojams, kurie jau užsiprenumeravo”, o „Sumo” aptinka šį slapuką lankytojų naršyklėje, jis nerodys to tam tikro iššokančiojo lango / kilimėlio.

__smUser slapukas nustatomas, kai prisijungiate prie Sumo savo svetainėje, o slapuko vertė yra jūsų vartotojo ID

__smToken nustatomas, kai prisijungiate prie „Sumo”, ir patikrinamas, siekiant patikrinti, ar esate prisijungę prie „Sumo”, ar ne.

__smDashView slapukas atkuria tą patį skirtuką, kuriame buvote paskutinis, kai grįžote į programą „Prietaisų skydelis”. Pavyzdžiui, jei uždarysite prietaisų skydelio programą skirtuke „Prenumeratoriaus statistika”, kitą kartą atidarius programą, slapukas leis atidaryti programą tiksliame skirtuke, kuriame paskutinį kartą buvote.

VWO (nuasmenintas)

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_GOAL_ID:

_vis_opt_test_cookie

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclude

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split

_vis_opt_s

_vis_opt_out

_vwo_uuid

_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_

Šis slapukas sugeneruojamas sukūrus tikslą.

Tai laikinas seanso slapukas, sugeneruotas siekiant nustatyti, ar slapukai įjungti vartotojo naršyklėje, ar ne.

Šis slapukas generuojamas, kai naudotojai pasiekia tam tikrą derinį. Šis slapukas užtikrina, kad vartotojai matytų tą patį variantą, kurį matė ankstesnio apsilankymo puslapyje metu.

Šis slapukas sugeneruojamas, kai vartotojas pašalinamas iš testo.

Šis slapukas sugeneruojamas atliekant padalinto URL testą.

Šis slapukas nustato, ar vartotojas yra naujas, ar grįžta prie tam tikro testo.

Šis slapukas rodo, kad lankytojas nėra testo dalis. Šis slapukas galioja 10 metų.

EKSPERIMENTO ID reiškia bandymo ID, o GOAL ID – tikslo ID.

Šis slapukas sugeneruoja unikalų ID kiekvienam lankytojui ir yra naudojamas VWO ataskaitų segmentavimo funkcijai. Tai taip pat leidžia peržiūrėti duomenis tobulesniu būdu. Jei testas vykdomas keliuose domenuose, pastebėsite konkretaus bandymo UUID reikšmes.

Kombinuotame slapuke valdiklio reikšmė visada yra 1, varianto #1 reikšmė visada yra 2, varianto #2 reikšmė yra 3 ir pan.

  

Kiti tiksliniai slapukai

 

Socialinių tinklų slapukai

Šie slapukai leidžia vartotojams dalytis mūsų svetainėmis socialiniuose tinkluose, tokiuose kaip „Facebook” ir „Twitter”. Šių slapukų mes nekontroliuojame. Peržiūrėkite atitinkamą socialinės žiniasklaidos teikėjo privatumo politiką, kaip veikia jų slapukai.

Veiklos slapukai

Šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip vartotojai naudojasi mūsų svetainėmis, kad padėtų mums tobulinti tokias sritis kaip naršymas ir padėtų mums išspręsti technines problemas ar klaidas. Pavyzdžiui, mes naudojame šiuos slapukus, kad padėtume mums suprasti, kaip jūs atvykstate į mūsų svetainę, naršote ar naudojatės mūsų svetaine, ir paryškiname sritis, kuriose galime patobulinti savo svetainę.

Funkciniai slapukai

Šie slapukai padeda mums pritaikyti savo svetainės turinį pagal vartotojo pageidavimus. Jie įsimena vartotojo pasirinkimus, pvz., vartotojo identifikavimą kaip tam tikrą investuotojo tipą (mažmeninį, profesionalų ar institucinį), jo kalbą, aplankytus šalies puslapius ir bet kokius pakeitimus, kuriuos vartotojas atlieka teksto dydžiui ar kitoms mūsų svetainės puslapių dalims. Šių slapukų renkama informacija gali būti anonimizuota ir jie negali sekti naršymo veiklos kitose svetainėse.

Būtinieji slapukai

Šie slapukai yra būtini, kad mūsų svetainės dalys veiktų. Jie leidžia vartotojams judėti mūsų svetainėje ir leidžia mums atpažinti vartotoją mūsų svetainėje, kad galėtume suteikti jiems jų prašomą paslaugą, pavyzdžiui, prisiminti vartotojo prisijungimo duomenis.

Daugiau informacijos apie slapukus, vartotojų elgesiu grindžiamą reklamą ir privatumą internete galite rasti adresu www.allaboutcookies.org arba www.youronlinechoices.eu.

8.3 Kaip atmesti slapukus?

Jei nenorite, kad jus sektų „Google Analytics” slapukai, galite atsisakyti įdiegę naršyklės papildinį čia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Bet kuriuo metu galite neleisti, kad slapukai būtų nustatyti jūsų naršyklėje. Instrukcijų, kaip blokuoti, ištrinti arba išjungti slapukus, ieškokite savo naršyklės skiltyje „Pagalba” arba „Palaikymas”. Atkreipkite dėmesį, kad ištrindami mūsų slapukus arba išjungdami būsimus slapukus galite neturėti prieigos prie tam tikrų mūsų svetainės sričių ar funkcijų.

Norėdami gauti informacijos apie slapukų valdymą ir blokavimą pagal savo naršyklę, peržiūrėkite šias nuorodas:

Tyrinėtojas: https://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11.

„Firefox”: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

„Chrome”: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

„Safari”: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=en_GB

Taip pat galite rasti daugiau informacijos ir tvarkyti slapukų saugyklą adresu: www.youronlinechoices.eu

Kaip su mumis susisiekti

Mūsų pasaulinis duomenų privatumo pareigūnas yra duomenų apsaugos pareigūnas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) tikslais.

Klausimai, komentarai ir prašymai, susiję su šia privatumo politika, yra laukiami ir turėtų būti

adresuota mūsų visuotiniam duomenų privatumo pareigūnui šiuo el. pašto adresu: dataprotection@mondrelog.com